IMG_1367 - CopyUAB Akustinių tyrimų centro specialistai yra parengę ir suderinę daugiau nei 500 radiotechninių objektų stebėsenos planų.

Nauja stebėsenos planų rengimo tvarka įsigaliojo nuo 2011-04-03, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-03-02 įsakymu Nr. V-200  „Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašas”.