blower_door

Pastato sandarumo matavimų tikslas – nustatyti pastato sandarumo lygį ir nesandarias vietas. C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai turi būti suprojektuoti taip, kad jų sandarumas, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų nurodytų oro apykaitos verčių. Pagal galiojantį statybos techninį reglamentą , kuris reglamentuoja pastato sandarumą, kai tarp pastato vidaus ir išorės slėgių skirtumas yra 50 Pa, oro apykaita pastate turi būti ne didesnė kaip 3 kartus per valandą patalpose, kuriose nėra vėdinimo įtaisų ir 1,5 karto per valandą patalpose, kuriose įrengti vėdinimo įtaisai. Matavimų metu išmatuojamas pastato vidinės erdvės plotas ir tūris, nustatoma vidaus ir išorės temperatūra, matuojamas vidaus ir išorės slėgis, bei jų skirtumai, matuojamas išorės vėjo greitis ir nustatomas oro pasikeitimas patalpose.

Nauda. Nustatomos konkrečios nesandarios pastato vietos, sužinoma apie poreikį sandarinti pastatą, įvertinama langų bei durų sumontavimo kokybė.

Pastato sandarumo matavimai atliekami vadovaujantis:

LST EN ISO 9972:2015 “Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas”.

STR 2.01.09:2012 “Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”.

Nuo 2014-09-19 esame akredituoti atlikti pastatų ir jų dalių sandarumo (pralaidumo orui) matavimus. Turime galimybę jau matuoti ir dideles patalpas (iki 21000 kv.m.).